TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen

 

Minnesmärken över föreningen samt Sveriges första Telegraflinje år 1853 Du saknar stöd för Java och kan inte läsa denna bild


TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen TKHV, också kallad TeleKulturHistoriska Veteranföreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att skapa intresse och förståelse för TeleKulturHistoria under sociala och demokratiska former.

TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen har anor inom Televerksamheten sedan 1960-talet.

Tidsperspektivet på TKHV:s målsättning, är att verka från Teleteknikens begynnelse till i huvudsak Televerkets övergång till Telia år 1993. Grunden ligger dock på årtalet 1853, då Sveriges första telegraf anlades mellan huvudstaden Stockholm till Uppsala.  

Målet är att på trovärdig grund, sprida kunskap om TeleKulturHistoria och på ett aktivt sätt bedriva Folkbildning.  

 


 

 

 

 

Se TKHV:s filmer på You Tube

 

 


 


Välkommen som
medlem i TKHV

 
 
    Denna hemsida använder sig av Cookies  Copyright © TKHV
Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk.
Användning i annat syfte är ej tillåten utan vårt tillstånd