TeleKulturHistoriska Veteranföreningen

 

 

 

Medlemskap i TeleKulturHistoriska Veteranföreningen

Tack för att Du blivit medlem i föreningen TKHV eller säkert är på väg att bli medlem.

Målet och ambitionen är att varje medlem ger en annan person/familj möjlighet att bli medlem och få ta del i föreningens verksamhet och på så sätt gagna det gemensamma intresset för Telekulturhistoria. Detta mål kan inte vara svårt att uppnå. Inte minst mot bakgrund till vilket stort intresse föreningen bemötts med.

Givande att Organisationer och Företag har anslutit sig till föreningen TKHV.

En tanke med föreningens kontakt med medlemmarna är att vi från den gamla tekniken med Telegraf från 1853, följer utvecklingen till användande av Datorer, men inte utestänger de som ej har tillgång till Datorer. Hemma, på arbetsplatsen, biblioteket hos vänner eller på annat sätt kan de flesta få tillgång till en modern Datorteknik, då 85% av den ”vuxna” befolkningen har tillgång till Dator. Men de fåtal som inte har den möjligheten, meddelar detta så gör vi pappersutskick.

Föreningen avser inte att ge ut något medlemsblad, utan verka med en levande  modern Hemsida www.TKHV.se . Tyvärr har vi inte haft så stor möjlighet att ägna tid till vår hemsida men nu ser det ut som att det ljusnar.

Olika rubriker har lagts in och kommer att fyllas på. Dessa kommer i sin tur att få underrubriker som enkelt går att flytta sig vidare till. De rörliga föreningsmärkena på Startsidan skall justeras i sin kvalitetsform.

Stadgarna finns inlagda, liksom under Aktuellt, Minnestext om vår bortgångne medarbetare i Skansenprojektet Jan-Olof ”Mölle”Möllers. Kontaktsidan fungerar nu likaså och snart kommer hela hemsidan att fungera som tänkt.

Skansens Friluftsmuseum är ju en angelägenhet för alla och beskriver kultur och historia i hela Sverige. Där har föreningsmedlemmar som bekant Fältundersökt, Grov- och Detaljprojekterat, Materielanskaffat (med hjälp av många i landet) samt byggt en anläggning för Telegraf och Telefoni, beskrivande tiden från slutet av 1800-talet t.o.m 1910-tal.

En filmbox om 4 timmar DVD från detta kommer att utbjudas till försäljning.

Dessutom kommer projektet ingående att beskrivas på våra Hemsidor.

  Ja som Du ser är det mycket aktiviteter på gång. Håll ögonen på Hemsidan.

                  Med TKHV-hälsningar från Styrelsen

Tillbaka


Copyright © TKHV
Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk.
Användning i annat syfte är ej tillåten utan vårt tillstånd