TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen

 

 


Aktuellt

Januari 2011
Styrelsen önskar god fortsättning på det nya året genom att uppdatera hemsidan på några punkter och med några nya bilder. Se vidare på sidan Teleminnen och sidan Teleteknik där John-Lars tecknat illustrationer till såväl sin egen berättelse "Från Statarebarn till Linjearbetare och Fjärdingsman" som till beskrivning av Stolphålsgrävning och Linjebyggnad. Ett tidigare årsmöte har också gjort en namnändring av TKHV till TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen. Därav några namnändringar på hemsidan också. Namnändringarna är dock inte genomförda i all text på hemsidan eftersom en del av vår historia är TeleKulturHistoriska Veteranföreningen.

Juli 2011 
Här kan du läsa senaste årsmötesprotokollet.

Maj 2011
Läs senaste
Televeteranen och den spännade fortsättningen på John-Lars de
Chasseurs berättelse om Fjärdingsman Lars "Larsa" Jagare. En tillbakablick om Telekulturhistoriska Linje- Nät och Abonnentanläggning på Skansen från slutet av 1800 –talet t.om 1910-tal.

April 2011
Läs senaste
Televeteranen

Mars 2011
Är du intresserad av att ingå i TKHV:s styrelse? Viktigt meddelande i Televeteranen läs mer...

Februari 2011
Läs senaste
Televeteranen.

Februari 2011
År 1923 togs rikskabeln mellan Stockholm och Göteborg i drift, som förövrigt var Europas första långdistanskabel med överdrag (förstärkare). Detta blev startskottet till ett omfattande kablifieringsarbete av det svenska telenätet. Denna del av telehistorien är relativt väldokumenterad, medan blankledningsnätets fortsatta öde har skildrats ganska sparsmakat i historieböckerna. 
Raimo Kultala har ägnat åtskilliga timmar åt att sammanställa data över telenätets utveckling över större delen av 1900-talet. Därvid framkom anmärkningsvärda fakta om blankledningsnätets utveckling, som har sporrat författaren att skriva artikeln "
Blankledningsnätets öde efter Göteborgskabelns tillblivelse".
Du återfinner artikeln under Teleteknik eller direkt här...

Januari 2011
Under
Teleteknik kan du se bilder på Verkyg och detaljer för stolpsättning och arbete i blanktrådsnät

November 2010
Snön har kommit och med den
Televeteranen för november

Oktober 2010
Vintern närmar sig och kylan tränger på. Här kommer
Televeteranen som värmer en frusen Televerkares kalla kropp.

Juni 2010
Sommaren är här och styrelsen sänder sina allra bästa sommarhälsningar via
Televeteranen. Där kan du läsa lite om årsmötet och om du vill veta mer om årsmötet kan du läsa årsmötesprotokollet här... 

Maj 2010
Inför årsmötet kan du ta del av Årsmöteshandlingarna enligt nedan:
Sid 1
Sid 2
Sid 3
Sid 4
Sid 5
Sid 6
Sid 7
Sid 8
Sid 9
Sid 10

April 2010
Äntligen är våren här, det är skönt med sol och lite värme efter den stränga vintern. Årets viktiga händelse är givetvis vårt årsmöte på Skansen 2010-05-29. På vårat förra årsmöte 2009 hölls en uppskattad föreläsning om isolatorer av Mikael Dynesius och Fredrik Höjefält. Harry Sepp höll en livsviktig. föreläsning om överlevnad i olika miljöer. Allt dokumenterades på video och finns nu tillgängliga på föreningens hemsida läs mer i Televeteranen för April.

Televeteranen Mars 2010
Årets årsmöte kommer att hållas på Skansen i Missionshuset kl. 10.00-15.00
2010-05-29. Anmälan till Yvonne Niia via telefon hem 08-730 46 56 arb. 070-589 32 66 senast 2009-05-10.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2010-04-29. Läs mer

December 2009
God fortsättning och Gott Nytt År!
Midvinternattens köld är hård stjärnorna glittra och glimma…..Denna årstid får mig att tänka på alla de vackra snötäckta järntrådsnät som nu står i vinterskrud. Speciellt i Västerbottens inland har vi än i dag kvar ett flertal av dessa unika anläggningar. Läs mer i senaste Televeteranen...

September 2009
John-Lars de Chasseur har skrivit en fiktiv berättelse om Fjärdingsman Lars ”Larsa” Jagare. En tillbakablick om Telekulturhistoriska Linje- Nät och Abonnentanläggning på Skansen från slutet av 1800 –talet t.om 1910-tal. I Televeteranen för september presenteras berättelsen och själva berättelsen publiceras här.

Augusti 2009
Läs om årsmötet
2009-08-29 på Skansen i nya Televeteranen. 
"Hjärtligt tack till alla medlemmar som var med på årsmötet. Ett speciellt stort tack vill vi rikta till våra kunniga och engagerade föreläsare Mikael Dynesius, Fredrik Höjefält och Harry Sepp läs mer...

Juli 2009
Årsmöteshandlingar till årsmötet.

Juni 2009
I Televeteranen för juni 2009 kan du läsa om årsmötet på Skansen 2009-08 29. Årsmöteshandlingar kommer att finnas här på hemsidan 8 dagar innan årsmötet...
läs mer...

Hjärtliga Gratulationer Majvor de Chasseur 60 år.

Majvor och hennes tvillingsyster Marita fyllde 60 år den 3 Maj 2009. Föreningens ordförande var en av många gratulanter på födelsedagen.

Majvor är gift med f.d Linjemästare John-Lars de Chasseur som ansvarat för projektering- och byggnationen av det Telekulturhistoriska Stolplinjenätet på Skansen.

Allt arbete har bedrivits ideellt av John-Lars och Majvor. Utan hennes assistans hade inte byggnationen varit möjlig att genomföra. Telekulturhistoriska Veteranföreningen överlämnade oranga rosor till jubilaren samt DVD filmen ”Sagan om Ringen”.

Föreningen vill än en gång tacka både Majvor och John-Lars för allt arbete som de bägge lägger ned på föreningsarbetet i form av bl. a informationsmaterial, besvarande av frågor gällande teletekniska detaljer m.m. Du har möjlighet att ta del av talet (som bl.a. förklarar valet av present) till Majvor
              
Maj 2009
På föreningens jubileum den 9 juni 2007 på Skansen framförde ordföranden tillsammans med hjälp av Bertils ackompanjemang Cecilia Lind av Cornelis Vreeswijk. Musikstunden avslutades av Bertil med Summertime av George Gershwin. Några av hans stora intressen är bl.a musik, konst samt författarskap läs mer.

April 2009
Våren har kommit och med den Televeteranen för
april 2009. 

December 2008
Gott Nytt År alla Televeteraner!
Ett nytt år står för dörren med förhoppningsvis många nya och spännande uppdrag och upplevelser inom televärlden.
Under det gångna året har fokus mest legat på att besvara alla de frågor som kommit till föreningen gällande bl. a impregnering av salt- och kreosotimpregnerade stolpar samt hur korrekt stolpsättning är beskaffad...
Läs mer

September 2008
Hösten är i högsta grad närvarande och vi hoppas Du haft en bra
sommar.
Föreningen har haft ett intensiv tid från sommaren och varit
djupt involverade bl.a i olika
Kvalitets- och Säkerhetsfrågor. För stunden kan vi inte gå in djupare i dessa frågor, men återkommer snarast när vi kan om detta...Läs mer i Televeteranen för september 2008

Augusti 2008
TKHV:s årsmöte ägde rum den 27 juni 2008 på Östervägen 38 i Solna. Verksamhetsberättelsen för år 2007
finns att hämta här.

Juni 2008
Äntligen är den efterlängtade sommaren här. Passa på att besöka Skansen och ta del av det vackra Telekulturhistoriska stolplinjenätet. Där finns det även mycket annat intressant att beskåda och inte minst njuta av...Läs mer i Televeteranen för Juni.

Maj 2008
Olika stolpar har olika egenskaper, dels vad gäller val av träslag och inte minst vad som särskiljer stolparna då de tillföres olika impregneringsmedel och ur andra förhållanden...Läs mer under Teleteknik

Maj 2008
En beskrivning om tjäle i markpartier där ledningsstolpar är placerade finns inlagd under Teleteknik...
Läs mer

Maj 2008
En liten kortfattad historia om trästolpar finns inlagd under Teleteknik...Läs mer  

April 2008
Tack för all E-post och Telefonsamtal angående Årsmötesförslaget och Familjeträffen i Lycksele, med den positiva uppslutningen. Men tyvärr klarar vi inte att tillmötesgå alla olika synpunkter om datum för "träffen". Styrelsens Arbetsutskott för "träffen", har föreslagit till styrelsen att Årsmötet istället förelägges till en av Stockholms förorter närmare bestämt Östervägen 38 i Solna den 27 juni kl 18.00...Läs mer i Televeteranen April 2008

Februari 2008
Välkommen alla Televänner på guidad vandring av Telekulturhistoriska Linje- nät och Abonnentanläggning på Skansen Den 22 Maj 2008 kl. 16.30 samt filmvisning TELEHISTORIA PÅ SKANSEN den 21 maj 13 30...Läs mer

Februari 2008
Vid TeleKulturHistoriska Veteranföreningen: TKHV senaste styrelsemöte togs frågan upp som många medlemmar från Norra delarna av Sverige ställt sig. Kan inte något möte hållas här i Norrland? Många semestrar ju här i denna del av vårt land som har så mycket vackert att beskåda. Samma synpunkter har vi fått från landets Södra delar som åberopat att det finns mycket sevärt i denna landsdel...Läs mer i Televeteranen februari 2008

Januari 2008
Inför det nya året har sidan Skansenprojektet byggts ut med skalenliga ritningar på varje stolpe i Skansens teleområde samt en bild och ljudberättelse där John-Lars de Chasseur presenterar hela Linje- Nät och abonnentanläggningen...
se Skansenprojektet

December 2007
Ännu ett år har passerat i vår fina förenings stolta historia. Höjdpunkten under verksamhetsåret var det lyckade och välbesökta jubileumsmötet på Skansen den 9 juni 2007. Låt oss hoppas att vi kan genomföra en lika framgångsrik träff under året som kommer...
Läs mer

Oktober 2007
Sommaren har passerat och hösten börjar alltmer ta formen av vinter. Minnen från Skansenträffen och dess Jubileum ligger väl förankrat i alla deltagares tankar...Läs mer i Televeteranen oktober 2007.

September 2007
Som framgår av listen till vänster så har vi lagt in en ny sida som heter
Efterlysningar.
Här efterfrågar vi gamla verktyg och material som vi vill spara till eftervärlden. Har du något som du ser efterfrågas eller något annat du tror är viktigt att spara till eftervärlden så tveka inte att kontakta TKHV.

Juli 2007
Sommar, Sommar, Sommar och åter Sommar. Ja vi får hoppas att alla haft, har eller kommer att få en givande Sommar. Att byta de dagliga arbetsuppgifterna mot andra, ofta en hobby kanske, är viktigt för den fysiska och psykiska balansen. Problematiken kan vara lite svårare för dig som är medlem i TeleKulturHistoriska Veteranföreningen TKHV och givetvis förväntas ha ett stort engagemang för föreningens mål. Läs mer...

Juni 2007
Ta del av bilder från vårt 40-årsjubileum på Skansen den 9 juni 2007
se mer...

Juni 2007
TKHV:s Årsmöte och 40-årsjubileum på Skansen den 9 juni 2007. En i mycket annorlunda dag på Skansen, då TKHV TeleKulturHistoriska Veteranföreningen bjöd till sitt första Årsmöte efter sin ombildning och då även höll 40-årsjubileum över föreningens ursprungliga grundande 1967, läs mer...

Maj 2007
Senast den sista Maj den 31 Maj måste anmälan och avgiften vara Kassören tillhanda, för TKHV ”Skansenträffen”den 9 juni 2007. Sätt in 100 kronorna per person. Skriv Skansen på Inbetalningen, läs mer...

Maj 2007
Ställ gärna frågor om TKHV:s verksamhet, Linje-nätbyggnadsfrågor eller andra Teleteknikfrågor så kan du läsa svaren på vår nya
Teleteknik-sida. Du ställer dina frågor enklast genom sidan "Frågor & Svar".

April 2007. I TELE-VETERANEN april 2007 kan du läsa allt om Årsmöte och 40-årsjubileum för TKHV den 9 juni på Skansen. Det är även hög tid att betala medlemsavgiften för 2007 för dig som ännu ej hunnit med det, läs mer...

Februari/Mars 2007. TELE-VETERANEN nr 1. 2007 har kommit ut. TELE-VETERANEN är TeleKulturHistoriska Veteranföreningens Informationsblad. I TELEVETERANEN NR 1. 2007 kan du läsa om vårt årsmöte som sammanfaller med TeleKulturHistoriska Veteranföreningens 40- års jubileum som genomförs på Skansen, läs mer...

Den 25 januari 2007 träffade TeleKulturhistoriska Veteranföreningen TKHV:s ordförande Yvonne Niia och styrelseledamoten Raoul Hansson Skansenchefen John Brattmyhr och Cortina Lange Chef för Kulturavdelningen på Skansen läs mer...

Den 27 december 2006
Nyårshälsning till Er alla, över vinterskrudat Linje-Nät landskap, läs hela...

Den12 december 2006
Nu finns Telefonarvisan att lyssna på.
Gå in på "Teleminnen" till höger eller klicka direkt
här.

Den 20 november 2006.
TKHV har lagt ut en Gästbok på hemsidan.
Du finner den under sidan "Kontakt" här till vänster eller också kan du
klicka här. Du är välkommen att skriva i Gästboken, ha synpunkter på hemsidan eller på andra frågor inom föreningen.

Den 19 november 2006
Tips på lämplig Nyårsgåva.

Som Du säkert läst om på Hemsidan och känner till, så har det tagits fram en DVD-box Innehållande 3 DVD och 1 CD under namnet TELEHISTORIA PÅ SKANSEN "Stolplinje Med blanktråd från början av 1900- talet". Detta har gjorts under arbetets gång på Skansen av Ericssons Film & Videoklubb samt behandlar dåtid, mellantid och nutid. Omfattande mer än 4 timmar redigerat materiel. Bör finnas hos alla i TKHV samt en lämplig present till Barn, barnbarn och vänner som gåva och minne. NU ÄR DET HÖG TID ATT BESTÄLLA VIDEOBOXEN för att Du skall få den till storhelgerna vid årsskiftet. Priset för hela Boxen har vi lyckats få för självkostnadspris 250 kr plus portokostnader. Antalet är begränsat så beställ nu. Se innehållsförteckning på bifogat omslag till boxen.

Beställ via Kassören, Ordförande eller Sekreteraren via e-post och sätt in 250 kr samt 50 kr till porto på Swedbank f.d Föreningssparbanken Konto TKHV 5824-1266. Ange namn och DVD-Box.

Den 16 november 2006
TELE-VETERANEN är TeleKulturHistoriska Veteranföreningens nya Informationsblad.
Det första informationsbladet finns att
läsa här...

Den 6 november 2006
Nytt material på hemsidan.
Under "Teleminnen" i menyn till vänster kan du läsa om bl a Viktor Eliassons hårda arbete i Lapplandsfjällen. Viktor Eliasson är Hedersmedlem i TKHV. Framöver kommer mer Teleminnen att presenteras. Du är välkommen med dina!
Läs mer...

Den 12 september 2006
FILMAKTUELLT
Nu är det dags, att ta del av filmutbudet om Telekulturhistoria som kommer!

Det handlar om olika filmutbud bl a en Dokumentärfilm på närmare en timme som SVT Sveriges Televisions Dokumentärfilmsavdelning låtit göra. Namnet på den är TELEFONTIDER och handlar om ”då och nu i Telefonlandet Sverige”, läs mer...

Den 5 juli 2006
Hej alla Televänner.
TeleKulturHistoriska Veteranföreningen vill härmed önska Er en riktigt trevlig och skön sommar. Vi vill också passa på att rikta ett speciellt varmt Tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till Skansenprojektet med gåvor i form av kläder, verktyg, materiel, litteratur, fotografier mm,
läs mer...

Den 31 maj 2006
Medlemskap i TeleKulturHistoriska Veteranföreningen  Tack för att Du blivit medlem i föreningen TKHV eller säkert är på väg att bli medlem.
Målet och ambitionen är att varje medlem ger en annan person/familj möjlighet att bli medlem och få ta del i föreningens verksamhet och på så sätt gagna det gemensamma intresset för Telekulturhistoria. Detta mål kan inte vara svårt att uppnå. Inte minst mot bakgrund till vilket stort intresse föreningen bemötts med, läs mer...

Den 24 maj 2006 på årsdagen av f.d. Linjeförman Jan-Olof Möllers bortgång hedrade TeleKulturHistoriska Veteranföreningen, TKHV:s styrelse minnet av Jan-Olof, känd för de flesta som ”Mölle”. Styrelsen representerades av John-Lars de Chasseur och Raoul Hansson som tillsammans med Majvor de Chasseur, Britt-Marie Möllers och Sven-Erik Möllers samlades vid Jan-Olofs grav på Skogskyrkogården, läs mer...


Copyright © TKHV
Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk.
Användning i annat syfte är ej tillåten utan vårt tillstånd