TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen

 

 


Efterlysningar

Hjälp TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen TKHV, att bevara Telekulturhistorien till eftervärlden och kommande generationer.

Föreningen har som ett av sina mål att bevara Kunskap, Verktyg, Materiel, Uniformer, Litteratur, Berättelser, Fotografier m.m. Gällande i första hand Anläggning och Underhåll Inom Fältverksamheten för tidsperioden 1853 då Kongl. Electriska Telegraf-Werket bildades genom anläggandet av första Svenska Telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala, t.o.m Televerkets ombildning 1993 till Telia AB.

Vi är mycket medvetna om att vi är sent ute då mycket av det vi söker har försvunnit i förskingringen vid utförsäljning till utomstående Entreprenörer.

Men om alla hjälper till i sökandet så borde mycket kunna räddas. Någon har hört något och följer upp detta. På vinden kanske det kan ligger gamla svarta Uniformer eller Instruktionsböcker. Någon kanske kan dra sig till minnes att ha sett ett Verktyg eller gammalt Materiel hos någon o.s.v……..

Detta kommer att stå som en ständig vädjan om hjälp, men vi kommer även också att Efterlysa konkreta ting. Som exempel kan Du se här nedan vad vi söker för stunden att användas på Skansen ett mini-Sverige. Skansen vill inte vara ett vanligt Museum, utan tingen skall återfinnas i sin naturlig miljö.

Men det förtar inte föreningens dröm att finna någon lokal för ett Arbets- livsmuseum, där vi mer utpekat kan visa hur det var förr i tiden.

Föreningen har som principiell inställning, att förutvarande Telegrafverket   och Televerkets egendom, tillhör folket och icke skall vara föremål för att spekuleras i eller säljas till privata samlare. Utan göras tillgängliga för hela Folket då det en gång varit Folket/Statens egendom.

Just nu söker vi speciellt äldre grävverktyg som Jordborr, Jordskopa för träskaft, Klackspett och Spettspade. 

Verktyg för Järntrådsarbeten, som Anells Trådutläggare, Trådspännare och Trådregulator och övriga hjälp-medel. 

Dessutom Stagsträckare och Benslingstång m.m.

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN OCH

STÖD FÖR ”EFTERLYSNING”.

Här tar du kontakt med TKHV när det gäller efterlysningar