TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen

 

 

 


FILMAKTUELLT

Nu är det dags, att ta del av filmutbudet om Telekulturhistoria som kommer!

Det handlar om olika filmutbud bl a en Dokumentärfilm på närmare en timme som SVT Sveriges Televisions Dokumentärfilmsavdelning låtit göra. Namnet på den är TELEFONTIDER och handlar om ”då och nu i Telefonlandet Sverige”.

För att Ni inte skall missa sändningstiderna, så får Ni de preliminära tiderna redan nu genom vår TKHV-hemsida. Söndagen 24 September kl: 20.00, Torsdagen 28 September kl: 16.20, Lördagen 30 September kl: 13.20, samtliga dagar i TV 2. Dessutom sänds även filmen i SVT 24 Tisdagen 26 September kl: 19.00. Sändning via SVT Europa planeras.

Filmens innehåll framgår av rubriken. Men kan nämnas Filmintervju med föreningens äldsta medlem, Hedersmedlemmen i TKHV, Viktor Eliasson i Vittangi. Filmningar av TKHV-Anläggningen på Skansen. Ett nät med 8 helskruvar (32 järntrådar) i Sandviken Besök på Virserum museum. Ericsson  redogör för Modern Teknik. IT-konsult uttalar sig. Telefonister i Hudiksvall intervjuas, likt ”folk på gatan” och all materiel som letats fram ur arkiv samt mycket annat. MISSA  INTE  DESSA  VISNINGSTILLFÄLLEN !

Meningen var att John-Lars de Chasseur enligt önskan från SVT Dokumentärfilmsav- delning Ylva Hemstad skulle medverkat genomgående i denna Dokumentärfilm under två veckor fr.om den 26 September 2005. Detta p.g.a att hon av flera personer blivit uppmärksammad på att han skulle vara, ”En inspirerande berättare som kunde massor om Telehistoria”. Så gick det inte att genomföra p.g.a hans Sjukdomsbild och med stora svårigheter avslutat Skansenprojektet samma dag. Tråkigt, då det säkert på flera sätt  skulle gagnat vår förening TeleKulturHistoriska Veteranföreningen TKHV.

                                                      -----------

Du som TKHV-medlem vet säkert redan, att det tagits fram en DVD-box med  3 DVD och 1 CD under namnet TELEHISTORIA    SKANSEN ”Stolplinje med blanktråd från början av 1900-talet”. Detta har gjorts i samverkan med Ericssons Film-& Video-klubb under helt ideella former och omfattar ett arbete på ca: 1000 timmar inklusive redigering.

I Filmarbetet har sju personer varit involverade och slutresultatet är fyra timmar film. Dessutom har en Svart-Vit stumfilm från 1940-talet på 20 minuter lagts in samt en CD med ljudberättelse ”En vandring längs ett telekulturhistoriskt linjenät” av John-Lars de Chasseur tillförts Boxen. Boxens tre DVD-skivor är ett viktigt Dokument för alla Kulturhistoriskt intresserade och speciellt för de inom Telekulturhistoria. Bör finnas hos alla dem för att beskåda. Boxen är en mycket lämplig present.

Vi förhandlar om ett självkostnadspris för TKHV-medlemmar gällande hela Boxen för 250 kronor plus frakt. Du kan redan nu anmäla Ditt intresse till föreningen via E-posten, eller per brev. När Skansensanläggningen skulle byggas upp, hade Skansen varken pengar eller resurser att göra en önskad filmdokumentation. Men av en slump fick vi kontakt med Ericsson Film-&Videoklubb och John-Lars de Chasseur var och hade genomgång med dem i deras lokaler i Älvsjö den 11 Augusti 2005. Vi blev överens och Skansenprojektet började den 15 Augusti 2005. På plats då till vår tur och glädje, var hela Filmgänget.

Anm: Detaljfrågor om filmerna kan Du ställa till föreningen TKHV eller till nägon av styrelsemedlemmarna. Kommer f.ö att presenteras ytterligare framöver, på Hemsidan.

Tillbaka


Copyright © TKHV
Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk.
Användning i annat syfte är ej tillåten utan vårt tillstånd