TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen

 

 

 


SISTA  CHANSEN ANMÄLA SIG TILL SKANSEN

 

Senast den sista Maj den 31 Maj måste anmälan och avgiften vara Kassören tillhanda, för TKHV ”Skansenträffen”den 9 juni 2007.

Sätt in 100 kronorna per person. Skriv Skansen på Inbetalningen

och namn, till SWEDBANK konto 5824-1266. Dagen efter angivet datum måste vi slutligen göra beställningen av förtäringen.

TeleKulturHistoriska Veteranföreningen TKHV subventionerar delar av Förtäringen.

Som tidigare meddelats så har vi lyckats förhandla oss till fritt inträde, vilket innebär 90 kronor per person mot uppvisande av i-fyllt medlemsbevis från TKHV. På medlemsbeviset ska stå 2006- 2007 eller 2007, annars kontakta Kassören Per-Erik Tibblin via

E-post per-erik.tibblin@comhem.se eller
Telefon: 08-771 18 14.

Medlemsavgiften är det tyvärr en del som inte betalat och är för Familj 200 kronor eller Enskild medlem 150 kronor. Vi glädjes över att fler och fler anmäler Familjemedlemsskap, oavsett om de har familj. På så sätt ökas medlemsantalet och föreningen får ett litet extra bidrag.F.ö verkar de flesta ha någon partner eller barn.

För Föreningar/Organisationer/Företag finns möjlighet att stödja Föreningen TKHV  med 500 kronor eller frivilligt högre belopp.

(Utöver detta krävs Familje- eller Enskilt- medlemskap).

  Medlemsavgifter inbetalas till samma konto som ovan SNARAST.

  Du hjälper väl föreningen att värva medlemmar inom ramen att varje medlem skaffar en ny medlem. Se Hemsidan för Ansökan.

Hjälp oss söka upp gamla Kamrater vi inte nått, helst med adress, telefon och E-postadresser.      TAG KONTAKTER NU !!!

  VI SES PÅ SKANSEN. För många kan detta vara en sista Chans att mötas eller återuppliva kontakter.  Livet är inte oändligt.

Hälsningar och väl mötta, John-Lars”Jonne” de Chasseur TKHV

Backebo-Gården, Garnsberget  186 97 Brottby
Tfn: 08-512 411 97