TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen

 

 

 


                                                                                                                      

TKHV:s Årsmöte och 40-årsjubileum på Skansen den 9 juni 2007.

En i mycket annorlunda dag på Skansen, då TKHV TeleKulturHistoriska Veteranföreningen bjöd till sitt första Årsmöte efter sin ombildning och då även höll 40-årsjubileum över föreningens ursprungliga grundande 1967.

Intresset har varit stort och E-post och Telefoner har gått varma om önskan att deltaga bland de många medlemmarna. Tyvärr är ju Sverige ett land med långa avstånd, vilket gjort det svårt för många att kunna deltaga och att lösa resande, som boende. Men man imponeras av att folk kommit från  norra som södra delarna av landet och inte minst av deltagande ända från London i England.

Skansen efterskänkte inträdet mot uppvisande av föreningens Medlemskort och upplät utan kostnad samtliga lokaler i Skogens hus.

Platsen Skansen är ju vald av flera skäl. Dels för det representerar hela Sverige i miniatyr och att föreningens medlemmar under 2004/2005 i sin helhet utformat och byggt den ”Telekulturhistoriska Linje-Nät- och Abonnentanläggningen” där, för Telia åt Skansen. Detta med ett mycket stort inslag av föreningens uppoffrande ideella arbete, i samverkan med de entreprenörer där flera var anställda.

Var och en förstår att denna ”Skansenträff” var förenad med mycket omfattande arbete innan själva träffen som timmarna före och under hela arrangemanget.

För de som inte kunde delta av olika skäl och som minnesbild för de som deltog skall försöka beskrivas tillställningen i stort. Tyvärr uteblev 6 anmälda personer p.g.a Dödsfall, Bröllop och Sjukdom. Vilket innebar att närmare 50-talet deltog varav drygt 40-talet medlemmar. Detta får ses som ett mycket högt deltagande i en förening som numera omspänner hela Sverige och har en målsättning om 200 medlemmar innevarande år.

Vår eminente kassör Per-Erik Tibblin mötte deltagarna utanför Skogens hus och hälsade välkomna, bockade av alla, delade ut en TKHV- bricka att fästa på sina bröst för att alla skulle känna igen varandra under hela Skansendagen även efter att Jubileet avslutats. 

Samtliga fick även en ros i föreningens huvudfärg orange.

 

Årsmötet inleddes efter att alla träffats, i Mötesrummet. Raoul Hansson ledde mötesförhandlingarna som ordförande med hjälp av Yvonne Niia sekreterare.

Yvonne Niia redogjorde för Verksamhetsberättelsen, Per-Erik Tibblin för den Ekonomiska samt Jan Magnusson för Revisorernas berättelse. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Inget arvode skall utgå till styrelsen och övriga funktionärer. Årsavgiften bibehålles enligt nuvarande.

Val av styrelseledamöter, Revisorer, Valberedning. (Styrelsen konstituerade sig).

Så här ser de olika funktionerna ut efter val och att styrelsen konstituerat sig. Omval av ordförande Yvonne Niia 2år, Raoul Hansson Hemsidesansvarig och Vice sekreterare 2 år. Tore Holmström Luleå ny Ledamot 1 år. kvar har följande: John-Lars de Chasseur Sekreterare 1 år och Per-Erik Tibblin Kassör 1 år.

Utökning av styrelsen med suppleanter: Sune Salerud Storuman 1 år samt Jan-Olof Fält Södertälje 2 år.  Revisor nyval 1 år Leo Berghald Sammankallande samt kvarstående 1 år Jan Magnusson och suppleant Christer Nilsson.

Valberedningen omval med Tommy Wrang som Sammankallande, Leif-Arne Nielsen, Jan-Åke Sellberg samt Björn Jonsson Sollefteå och utökning med en, Lennart Magnusson Helsingborg. Ordförande avtackade de avgående.

Under Årsmötet kom Skansenchefen John Brattmyhr närmare en halvtimme före än beräknat, vilket Sekreteraren John-Lars de Chassseur använde till att diskutera olika Skansenfrågor med honom personligen. Bl.a tanken om att utöka befintligt Mellanortsnät o Stadsnät med från början tänkt Landsbygdsnät enligt alternativt förslag, Tele-och Posthuset till trakten av Skogens hus/ Bergbanan.

Ordförande Yvonne Niia hälsade alla välkomna till själva Jubileumsdelen och riktade då sig speciellt till Skansenchefen. Beklagade de som inte kunnat komma av olika skäl och manade till eftertanke åt de som var sjuka eller avlidit, med att hänvisa speciellt till Jan-Olof Möllers som deltog i Skansenprojektets inledning och planerna på föreningens ombildning. Därefter bjöds till bords i storstugan.  


Meny:
1. Gravad lax med färsk örtkräm ost på hembakad fillimpa, 2. Tandoori kyckling med chutney, 3. Brieost med riven rädisa, allt som snittbitar med dryck. I anslutning till att alla ätit färdigt, höll Ordförande Yvonne Niia ett tänkvärt tal om föreningen och gjorde en tillbakablick om ombildningen och Skansenarbetet och kom åter in på de som inte kunde vara med oss.Yvonne Niia bad Skansenchefen att komma fram och överlämnade tvenne gåvor från föreningen. En fin fotografisk inramad tavla i tryck, utvisande Minnesmärkena tresträvad stolpe i brons och minnessten över Sveriges första anlagda Telegraflinje år 1853. Fotograferad av TKHV-föreningens fotograf Andreas Niia, grafiskt bearbetad av Bertil Engberg. Dessutom överlämnades en Stolpresningsgaffel renoverad av en f.d Telearbetare Per Tibbelin från Roslagen. Bägge gåvorna hade följande minnestext monterad:


GÅVA TILL SKANSEN FÖR DESS OMSORG OM KULTURHISTORIA VID TELEKULTURHISTORISKA VETERANFÖRENINGEN TKHV:s
40-ÅRSJUBILEUM 2007 PÅ SKANSEN. VILKAS MEDLEMMAR FÖR TELIA ÅT SKANSEN, I SIN HELHET UTFORMAT, BYGGT SAMT DOKUMENTERAT DEN 2005 UPPFÖRDA TELEHISTORISKA LINJE-NÄTANLÄGGNINGEN. DETTA MED ETT MYCKET STORT INSLAG AV IDEELLT ARBETE. ATT FÖREVISAS NU OCH I FRAMTIDEN.

Skansenchefen höll ett inspirerande tacktal för gåvorna och beskrev intresset för den byggda Linje-och Nätanläggningen samt hur han alltmer lär sig om dåtidens teknik. 

Han såg positivt på möjligheten att komplettera anläggningen med att en förlängning görs med en Landsbygdslinje så hela Telekonceptet kan visas. 

Han såg positivt på att anlägga Teledelen med proppväxel m.m i Tele-och Posthuset men det är ekonomin som styr. Han har gjort en hemställan om detta till Telia.

Skansenchefen John Brattmyhr tog även upp TKHV och förstod mycket väl att Skansen inte förstått rollen föreningen haft vid anläggningens Planering och Byggnation m.m. Han uttrycket också sin oro över att dåtidens Linje- och Nätkompetens alltmer försvunnit och i princip endast återfinns hos TeleKulturHistoriska Vetranföreningen TKHV.


Filmvisning ur DVD-boxen som omfattar 4 timmar redigerad film av 30 timmar utfört i samverkan mellan TKHV och Ericssons Film-& Videoklubb. Där TKHV för en ingående Svart-Vit film ”Tillbakablick” betalat lika mycket som Telia för resterande. Filmen”Skansens tänkta landsnät” visades.

Därefter samlad vandring för alla under förevisning av John-Lars de Chasseur längs den tänkta och den redan anlagda Linje-Nätsträckningen.

Tyvärr har inte Skansen skött anläggningen som överenskommet, S.k skyddsbräder sitter kvar fast de enbart skulle sitta ett halvår högst. Ogräsrensning inte gjord vid stolparnas rotparti vilket förtar intrycket av stenkummeln. Dessutom är inte träd och buskar åtgärdade utan slår upp i Brons- trådnätet så trådar slår ihop. Trådnätet i Bronstråd är inte särat och behöver omg. justeras då temperaturväxlingen varit över 60 grader mellan het sommar och kall vinter.

Filmvisning i Skogens hus ”Telehistoria på Skansen”, därefter Kaffepaus med en pratstund och som delikatess Baby biskvie i vit & mörk choklad. 

Till kaffet fick vi njuta av sång framförd av Yvonne Niia, Gitarrspel och sång av Bertil Engberg.

Ordförande påkallade uppmärksamhet och höll ett tal, delade ut Diplom till de som lagt ned det fysiska arbetet på Skansen. Jan ”Magnus” Magnusson, Jan-Olof- ”Janne ” Fält, Christer ”Nisse” Nilsson och Fred ”Fredde” Österlund. 
Utan vetskap tilldelades även undertecknad Diplom för gjorda insatser inom föreningen TKHV

 

Ordförande tackade alla som möjliggjort Skansenträffen, inte minst de företag, föreningar och organisationer som stött verksamheten. Yvonne Niia vände sig speciellt till Wassberg+Skott Tryckeri AB och A-service Trä & Metall AB.

Ordförande Yvonne Niia tackade alla för visat intresse med förhoppningen att alla haft en trevlig dag. Denna redovisning skrives för de som ville men inte kunde komma, till de som kunde komma men prioriterat annat samt till alla deltagarna som en summering om vad dagen innehållit hitintills och hoppas ”Träffen” fortsatte på Skansen eller andra ställen och förlorad kontakt återupptas.

Aldrig har jag varit med om så många positiva som hört av sig dagen efter.

J-LdeC

e.u

Foto: Andreas Niia samt Birgitta Hansson och Raoul Hansson    

Mer bilder...klicka på bilderna för att göra dem större.