TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen

 

 

 Sommar, Sommar, Sommar och åter Sommar.

Ja vi får hoppas att alla haft, har eller kommer att få en givande Sommar. Att byta de dagliga arbetsuppgifterna mot andra, ofta en hobby kanske, är viktigt för den fysiska och psykiska balansen. Problematiken kan vara lite svårare för dig som är medlem i TeleKulturHistoriska Veteranföreningen TKHV och givetvis förväntas ha ett stort engagemang för föreningens mål.

Man kan uttrycka det som att arbete och fritid går hand i hand och hur ska man lösa detta? Jo ofta är det ju så att intresset i föreningen behöver ju inte slaviskt följa det dagliga arbetet. Istället får man nya infallsvinklar på sitt arbete, eller rättare skrivet, en fördjupad kunskap och insikt om tidigare ”generationers” arbete, arbetssätt, verktyg, teknik m.m.

Många av våra pensionärer känner igen sig och känner sin yrkesstolthet.

Sommar och ledighet, ger ju stora möjligheter att ta itu med att leta efter sådant som föreningen behöver i form av olika ting. Kanske ta sig en extra tur och söka saker som man vill minnas ha sett någonstans. Vilken tillfredsställelse att kanske finna något och på så sätt bidraga till Historien och de kommande generationernas kunskap. Man kan höra Historiens vingslag…

För att ytterligare bygga upp kontakten mellan medlemmarna och målen, så har vi öppnat en ny rubrik på sidan ”Efterlyst”, där vi kommer att beskriva vad vi söker. Men givetvis ser vi gärna egna idéer som vi inte tänkt på. Håll fortlöpande kontakt på den sidan, liksom Du alltid gör på sidan Aktuellt.

Sidan Teleteknik som byggs ut har blivit uppskattad. Glöm inte att utnyttja Frågor och Svar samt Kontakt. En Hemsida blir inte bättre än vad medlemmarna hjälper till att göra den till.

Vi vill tacka alla som medverkat/deltagit på Föreningens 40-årsjubileum på Skansenträffen. Tack för Er uppskattning per Brev och Telefon. Där togs inriktningsplanerna med Skansenchefen om att försöka förverkliga en förlängning av Linje-Nätetet från Tele-och Posthuset mot Skogens hus.

Vår föreningsmedlem och smed Folke Ackerman har undersökt Telepagoden från 1901 vid Huvudingången på Skansen och funnit att den går att rusta till rimlig kostnad och flyttas till Handelstorget vid Järnhandeln och Konsum och på så sätt tidsmässigt stämma överens med Linje-Nätet som var tänkt och protokollfört från början. Nuvarande telekiosken från slutet av 1930-talet kan om så önskas flyttas till Huvudentren. Då blir allt mer historiskt trovärdigt till Linje-Nätet som representerar slutet av 1800-talet t o m 1910-talet. Dock lär Järnhandeln och Konsum invändigt representera 1930-talet i stort.

Med Sommarhälsning från gamla och nya styrelsen inom TKHV.

Hjälp de som inte har tillgång till Internet att få kontakt med Hemsidan