TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen

 

 


Medlemskap

Du är välkommen som medlem i TeleKulturhistoriska Veterangemenskapen och därigenom ta del i föreningens verksamhet. På så sätt kan vi gagna det gemensamma intresset för Telekulturhistoria.

Den årliga medlemsavgiften är 150 Kronor för Enskild medlem, 200 Kronor för Familj samt 500 Kronor för ett Organisations/företags-medlemsskap.

Vid anmälan om medlemskap önskar vi få din e-postadress och telefon nr. så vi kan hålla dig informerad om vad som händer  

Det enklaste sättet att bli medlem är att betala in medlemsavgiften till Swedbank bankgironummer: 5824-1266 tillsammans med personuppgifter, adress och e-post. Då slipper vi kostnader för porto och administration. Men du kan givetvis också använda dig av nedanstående anmälningsmöjlighet så kommer ett inbetalningskort på posten.

Jag önskar bli enskild medlem
Jag önskar medlemskap som familj

Namn med e-post och telefon nr.

Ev. familjemedlemmars namn

Adress

Post nr och Postadress

Jag önskar medlemskap för organisation/företag

Organisations/företagsnamn

Adress

Post nr och Postadress

Kontaktperson, e-post och telefon nr.

Du som behöver informationsblad för att rekrytera medlemmar kan hämta det här som en PDF-fil.


Copyright © TKHV
Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk.
Användning i annat syfte är ej tillåten utan vårt tillstånd