TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen

 

 

 På årsdagen av f.d. Linjeförman Jan-Olof Möllers bortgång

Den 24 maj på årsdagen av f.d. Linjeförman Jan-Olof Möllers bortgång hedrade TeleKulturHistoriska Veteranföreningen, TKHV:s styrelse minnet av Jan-Olof, känd för de flesta som ”Mölle”. Styrelsen representerades av John-Lars de Chasseur och Raoul Hansson som tillsammans med Majvor de Chasseur, Britt-Marie Möllers och Sven-Erik Möllers samlades vid Jan-Olofs grav på Skogskyrkogården.

I ett minnestal redogjorde John-Lars de Chasseur återigen för Jan-Olofs arbetsinsats för det s k ”skansenprojektet”, historien bakom TKHV:s bildande och Jan-Olofs betydelse i detta arbete, ett arbete han aldrig hann se förverkligat, med orden ” När vänner ska skiljas, känns det alltid svårt, men man får leva på minnen fast det blir hårt. Nu har tiden gått och vi för alltid skiljts åt, Vi skall försöka hedra Ditt minne som Ditt och vårt".

John-Lars redogjorde också för att Skansens nuvarande chef John Brattmyhr fått information om minnesdagen med anledning av att Jan-Olof gick bort under tiden för planeringen av linjebyggnadsarbetet på Skansen. Jan-Olof Möllers önskan om att flytta "Dubbelpagoden" till Telegraf-och Posthusets Östra gavelsida och genom detta Kulturhistoriskt anpassas till rätt tidsålder och miljö har också framförts till Skansenchefen.

Möllers önskan har kallats den "Möllerska dubbelpagoden" från 1914 och representerar Rikstelefon inom Kungl.Telegrafverket.

Britt-Marie Möllers mottog TeleKulturhistoriska Veteranföreningens föreningssymboler och ”Telefonarevisan” i utskrift samt en bild på Jan-Olof under den första arbetsdagen på ”Tyngre nätunderhållet”.

John-Lars avslutade med den dikt av Edith Södergran som tidigare tillägnats Jan-Olof. John-Lars vände sig särskilt till Britt-Marie Möllers och förklarade att han i sitt inre kan se henne stå strax utanför dörren till hennes och Jan-Olofs gemensamma kolonistuga och blicka upp mot himlen…

STJÄRNORNA

NÄR  NATTEN  KOMMER,

STÅR  JAG    TRAPPAN  OCH  LYSSNAR,

STJÄRNORNA  SVÄRMA  I  TRÄDGÅRDEN

OCH  JAG  STÅR  I  MÖRKRET.

HÖR,  EN STJÄRNA  FÖLL  MED  EN KLANG !

  INTE  UT I  GRÄSET  MED  BARA  FÖTTER,

MIN  TRÄDGÅRD  ÄR  FULL  AV  SKÄRVOR.

Majvor de Chasseur satte orangefärgade rosor på graven, som är TeleKulturHistoriska Veteranföreningens färg, och sällskapet gick tillsammans bort till Möllers kolonistuga där Britt-Marie bjöd på kaffe och smörgås. TKHV-föreningen överlämnade även orangefärgade rosor till Britt-Marie och under någon timma i solen talade sällskapet om ljusa minnen från tiden med Jan-Olof Möllers.  

24 maj 2006                                                                            Tillbaka

Raoul Hansson


Copyright © TKHV
Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk.
Användning i annat syfte är ej tillåten utan vårt tillstånd