TeleKulturHistoriska Veterangemenskapen

 

 

 Den 25 januari träffade TeleKulturhistoriska Veteranföreningen TKHV:s ordförande Yvonne Niia och styrelseledamoten Raoul Hansson Skansenchefen John Brattmyhr och Cortina Lange Chef för Kulturavdelningen på Skansen.

Man diskuterade bl a underhållsfrågor för den kulturhistoriska linje- och nätanläggningen som nu finns anlagd på Skansen men också TKHV:s visioner om en utbyggnad av nätet i form av ett Landsbygdsnät.

Idag finns ett Stadsnätet från trakten av Handelstorget utfört med Bronstråd. Därifrån till Tele- och Posthusstolpen ett Mellanortsnät för Telefoni och i topp Telegraf med reglar och Pupinbox.

                                                                                        Från vä. John Brattmyhr Cortina Lange och Yvonne Niia

 

TKHV:s representanter lovade också skänka en fungerande Telefonväxel för aktuell tidsepok som kan placeras i Tele- och Posthuset i en framtid. Därmed skulle den uppbyggda Linje-Nätanläggningen kunna fullt ut fungera i verkligheten och representera en komplett Teleanläggning