TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen har anor inom Televerksamheten sedan 1960-talet.

Tidsperspektivet på TKHV:s målsättning, är att verka från Teleteknikens begynnelse till i huvudsak Televerkets övergång till Telia år 1993. Grunden ligger dock på årtalet 1853, då Sveriges första telegraf anlades mellan huvudstaden Stockholm till Uppsala.

Målet är att på trovärdig grund, sprida kunskap om TeleKulturHistoria och på ett aktivt sätt bedriva Folkbildning.

TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen TKHV, också kallad TeleKulturHistoriska VeteranFöreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att skapa intresse och förståelse för Telekulturhistoria under sociala och demokratiska former.

Om oss

Tyngre Linje-Nätunderhållet på Televerket den s.k ”Tunga avdelningen” startade som försöksverksamhet år 1965, under ledning av Linjeingenjören John-Lars de Chasseur och permanentades hösten år 1967…

Läs mer

Teleminnen

Linjearbetarens liv var i många avseenden svårt och förenat med tungt arbete. Det finns en historisk visa som beskriver vad Linjearbetarnas arbetsliv handlar om…

Läs mer

Medlemskap

Du är välkommen som medlem i TeleKulturhistoriska Veterangemenskapen och därigenom ta del i föreningens verksamhet…

Läs mer

Skansenprojektet

En Teliaanställd person, fick en ide om att låta uppföra någon form av Telenät på Skansen. Då närmast som Bronstrådsnät i Stadskvarteren…

Läs mer

Teleteknik / Efterlysningar

Hjälp TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen TKHV, att bevara Telekulturhistorien till eftervärlden och kommande generationer…

Läs mer