Medlemskap

 

Du är välkommen som medlem i TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen och därigenom ta del i föreningens verksamhet. På så sätt kan vi gagna det gemensamma intresset för Telekulturhistoria.

Den årliga medlemsavgiften är 150 Kronor för Enskild medlem, 200 Kronor för Familj samt 500 Kronor för ett Organisations/företags-medlemsskap.

Vid anmälan om medlemskap önskar vi få din e-postadress och telefon nr. så vi kan hålla dig informerad om vad som händer

Det enklaste sättet att bli medlem är att betala in medlemsavgiften till Swedbank bankgironummer: 5824-1266 tillsammans med personuppgifter, adress och e-post. Då slipper vi kostnader för porto och administration. Men du kan givetvis också använda dig av nedanstående anmälningsmöjlighet så kommer ett inbetalningskort på posten.

Jag önskar bli enskild medlem/familj:

Medlemskap enskild/familj

5 + 11 =

Fyll i samtliga fält, addera de två talen ovan och fyll i summan i den tomma rutan före ”rutan skicka”. Klicka sedan i rutan skicka.

TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen TKHV, också kallad TeleKulturHistoriska VeteranFöreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att skapa intresse och förståelse för Telekulturhistoria under sociala och demokratiska former.

 Jag önskar medlemskap för organisation/företag:

7 + 11 =

Fyll i samtliga fält, addera de två talen ovan och fyll i summan i den tomma rutan före ”rutan skicka”. Klicka sedan i rutan skicka.

Du som behöver informationsblad för att rekrytera medlemmar kan hämta det här som en PDF-fil.