För att bevara de Kulturhistoriska Minnesmärkena för framtiden och motverka ständig skadegörelse, bör de flyttas till Skansen, Telegrafvägen mittemot Tele- och Posthuset mellan kolonianläggningarna i anslutning till Bollnästorget. 

TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen TKHV, också kallad TeleKulturHistoriska VeteranFöreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att skapa intresse och förståelse för Telekulturhistoria under sociala och demokratiska former.