Föreningssymbol

1

TKHV:s föreningssymbol knyter an till de två Minnesmärken som sattes upp på 100-årsdagen den 31 oktober 1953 till minne av Sveriges första telegraf som anlades mellan huvudstaden Stockholm och Uppsala.

Minnesmärket utgöres dels av en fullskalig tresträvad bronsstolpe och en minnessten som ”Hedrar den svenske linjearbetaren, som med hårt arbete, ofta under svåra förhållanden medverkade till utbyggnaden av det telekommunikationsnät , som Sverige i dag har”.

Minnesmärkena är upprättade i Ekilla, Märsta i Husby-Ärlinghundra socken inom nuvarande Sigtuna kommun. Vilket var på ungefär halva sträckan mellan de bägge städerna.

 

Kungliga Telegrafverket blev Televerket

1953 var ett märkesår för Kungliga Telegrafverket ty det var då 100 år sedan den första elektriska telegraflinjen i Sverige invigdes. Den gick mellan Stockholm och Uppsala och öppnades för trafik den 1 november 1853.

Ledningsarbetet hade påbörjats i Märsta och den 31 oktober 1953 invigdes på denna plats ett Minnesmärke i form av en telegrafstolpe i brons. Minnesmärket är också en hyllning till den svenske linjearbetaren, som med hårt arbete och ofta under svåra förhållanden medverkat till utbyggnaden av det telekommunikationsnät, som Sverige i dag har.

Anm: Att minnesmärket placerats i Märsta beror på att byggnationen startade där på ungefär halva sträckan mellan Stockholm och Uppsala, men byggdes därifrån samtidigt till de bägge städerna.

Den 1 november hölls en jubileumshögtidlighet i Konserthuset i Stockholm, varvid kommunikationsminister Sven Andersson kungjorde, att Kungliga Telegrafverket i samband med jubileet fått nytt namn och från och med den 1 november skulle heta Televerket.

Senare samma kväll gav Telestyrelsen en bankett i Stockholms Stadshus för inbjudna från Kungahuset, Regeringen, de nordiska grannländerna, näringslivets organisationer m fl och representanter för verkets personal.

Med anledning av jubileet anordnades under sommaren en utställning på Skansen. Den fick namnet ”Tele Talar” och den var upplagd som en presentation av Televerket av i dag med utblickar bakåt och framåt i tiden. Flertalet av de apparater som visades var i funktion och personal från verket arbetade i utställningslokalen bl a med att ”sy” kablar och att pressa delar till telefonapparater.

Utställningen blev mycket välbesökt, närmare en kvarts miljon besökare räknades in under de närmare fyra månader utställningen var öppen.

TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen TKHV, också kallad TeleKulturHistoriska VeteranFöreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att skapa intresse och förståelse för Telekulturhistoria under sociala och demokratiska former.