Verksamhetsmål

 

TeleKulturHistoriska Veterangemenskapens syfte är att skapa intresse och förståelse för TeleKulturHistoria under sociala demokratiska gemenskapsformer.

Målet är att på trovärdig grund, sprida kunskap om TeleKulturHistoria såväl inom som utanför föreningen och på ett aktivt sätt bedriva Folkbildning.

Den 15 Maj 1853 påbörjades i Märsta, norr om Stockholm, Sveriges första Elektriska Telegraflinje vilken byggdes mellan Stockholm och Uppsala. Den 31 Oktober 100 år senare, invigdes (i Märsta)  Minnesmärkena av denna händelse för att hedra den svenska Linjearbetarens gärning.

Dessa minnesmärken består av dels en fullskalig tresträvad Stolpe i brons och en Minnessten på ”Stenlagd upphöjning. Detta markerar Linjesträckan Stockholm till Uppsala, byggd 1853.

Minnesmärkena har utsatts för skadegörelse och står idag så placerad till övrig bebyggelse att de är okända för de flesta, såväl boende i kommunen som i övriga delar av Sverige.


Vårt första verksamhetsmål
är att skydda och uppmärksamma dessa minnesmärken genom att få dem flyttade till Skansen i anslutning till den Telekulturhistoriska Linje- Nät- och Abonnent- anläggning. Placeringen förutsätts vara i hörnet mellan Telegrafvägen och Bollnästorget vid Tele- och Posthuset.

En rad åtgärder behöver göras för att den Telekulturhistoriska Linje- Nät- och Abonnent- anläggning på Skansen ska bli den tidstypiska anläggning som var avsett från början.

 

 


Vårt andra må
l är därför att Pagod modell 1901 enligt ursprungsbeslutet, ersätter befintlig Telekiosk modell 1930 på Handelstorget. Lämpliga tänkbara Pagoder för utbyte finns vid Skansens huvudentré samt i anslutning till ingång via Bergbanan, nära Biologiska museet.

 

 

 

 

 

Mål tre är att Dubbelkiosken (den s.k Möllerska dubbelpagoden) märkes Rikstelefon och flyttas från nuvarande plats mellan Marknadsståndet för Korv och Glassförsäljning samt Dansbanan, med bakomliggande fågeldamm, till planerad plats vid Östra gaveln av Tele-och Posthuset på Bollnästorget. (Dubbelkiosken har modellår 1914, men började i liten skala tillverkas år 1910.

 

 

 

Mål fyra är att flytta statyn av Sveriges första kvinnliga Telegrafist Elfrida Andrée, från Huvudkontoret i Farsta till Teleavdelningen (övre våningen) på Tele- och Posthuset.

Mål fem är att framställa en dokumentärfilm om Skansenprojektet, vilket glädjande nog har genomförts och finns att beställa som en box om 3 DVD och 1 CD under namnet ”Telehistoria på Skansen”. Vi vill också framställa en Telekulturhistorisk högklassig Fotobok i fyrfärgstryck, förhoppningsvis framställd med den gamla Stentryckarmetoden. Till detta har vi även fått in mängder av fotografier från hela landet. Arbetsnamnet är ”Telekulturhistoria på bild i Sverige”

Ett framtidsmål är att på Skansen komplettera Linje-Nätanläggningen som ursprungligen tänkt, med en Landsbygdslinje-nätanläggning. Senaste förslaget är att utgå från Tele-och Posthusets Östra gavel och byggas längs ängssidan Väster om Bollnässtugan, vidare mot Tingsvallen, med avslut i trakten kring Bergbanans slutstation.  Då först blir Teleanläggningen komplett. (Läs mer)

TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen TKHV, också kallad TeleKulturHistoriska VeteranFöreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att skapa intresse och förståelse för Telekulturhistoria under sociala och demokratiska former.