Skansenprojektet

 

Telekulturhistorisk Linje- Nät- och Abonnentanläggning på Skansen
En Teliaanställd person, fick en ide om att låta uppföra någon form av Telenät på Skansen. Då närmast som Bronstrådsnät i Stadskvarteren. En kollega delade tankesättet, men tyckte att det även borde byggas ett Landsbygdsnät i trakten av t.ex Skånegården. De hade tänkt att börja bearbeta Skansen när de om några år skulle gå i pension. Dock kom innan dess ”dråpslaget” att Telemuseet skulle läggas ned. Därför fick de påbörja planerna tidigare än tänkt och skrev brev i frågan till Skansen, Telemuseet och Telia och fick olika positiva svar. Telia t.ex oroade sig för ekonomin för deras del och problemen med att få tag på Materiel och Verktyg bland annat

Efter många turer enades om att bygga ett Stadsnät, Landsbygdsnätet gick inte att få besked om p.g.a av oklarheter vad området skulle användas till i framtiden, men skulle planeras samordnat. Man var överens om att Teleanläggningarna skulle representera tiden från slutet av 1800-talet t.o.m 1910-talet.

Nu gällde det att få tag på någon person som kunde tekniken med Planering, Projektering, Kostnadsberäkning samt var insatt i byggnadstekniken från den aktuella tidsperioden. Efter flera annonser i olika Telepensionärstidningar, kom svar slutligen från två pensionerade Televerkschefer, som kände sig djupt engagerade i frågan och föreslog f.d Linjeingenjören John-Lars de Chasseur från Össeby-Garn i södra Roslagen som var medlem i TKHV, TeleKulturHistoriska Veteranföreningen..

Han kontaktades via ombud, då han var svårt sjuklig. Efter vidare diskussion med initiativtagarna åtog han sig arbetet under ganget_2förutsättning att han fick välja ut medarbetare och använda sig av sin gamla utförandepersonal, vilka arbetade inom olika Teleföretag, men samtliga var anslutna till föreningen TKHV.

Den 27 December 2004 i snö och kyla träffades berörda på Skansen och gick (John-Lars i Eldriven rullstol) längs tänkta sträckningar. Detta för att bilda sig en uppfattning om förutsättningarna.

John-Lars antecknade eftersom. När han kom hem och började skrivbordsplanera, då gick det undan. Snabbt knöt han sina gamle sjukpensionerade f.d Linjeförman Jan-Olof Möllers till sig och redan i mitten av Januari var en Grovplanering klar för bägge Teleanläggningarna. F.d Linjeförman Leif-Arne Nielsen knöts till arbetet inför Detaljplaneringen. John-Lars drev frågan om ett kombinerat Mellanortsnät och Stadsnät, vilket även sedan genomfördes.

Nu startade förutom kostnadskalkyler, upprättande av instruktioner m.m, en stor uppgift att försöka samla in tidstypiskt materiel och verktyg. Det var som att söka efter en nål i en höstack. Men Arbetsberedare Sten Ljungholm påbörjade detta, vilket senare i.o.m Möllers bortgång även TKHV:s Ordförande Yvonne Niia knöts till projektet och lade ned ett otroligt arbete på att söka allt behövligt. Vissa saker måste dock specialtillverkas.

Utöver omnämnt fick vi in ett större antal Teleuniformer som numera till allas glädje finns i Skansens klädkammare och som vid olika högtider kan utlånas till TKHV:s medlemmar.

Utförandepersonal har varit: Jan ”Magnus” Manusson ARF, Jan-Olof ”Janne” Fält Eltel samt Christer ”Nisse” Nilsson och Fred ”Fredde” Österlund Relacom tidigare Flextronics.

Övriga utbildade och arbetande vid ”Tunga avdelningen”, som bidragit till Skansenprojektet på ideell bas, är Leif-Arne Nielsen, Sten Ljungholm, den 24 maj avlidne Jan-Olof Möllers samt Bo Nordquist

Detaljer och övrigt tillhör en annan historia och återfinns på föreningens hemsida www.tkhv.se vilken för övrigt f.d. Linjemästaren Raoul Hansson ansvarar för.

Ritningar för varje stolpe avseende Teleområde Skansen:

Stolpsättning

Stolpe 111 Wirsebol stationsområde skåpområde 1

Stolpe 112 Wirsebol stationsområde skåpområde 1

Stolpe 113 Wirsebol stationsområde skåpområde 1

Stolpe 114 Wirsebol stationsområde skåpområde 1

Stolpe 115 Hudstocks stationsområde skåpområde 12

Stolpe 116 Hudstocks stationsområde skåpområde 12

Tal och bilder vid upprättandet av Linje- Nät- och abonnentanläggningen. Berättare John-Lars de Chasseur

ÖVRIG UTFÖRANDEBESKRIVNING FÖR SKANSENPROJEKTET

TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen TKHV, också kallad TeleKulturHistoriska VeteranFöreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att skapa intresse och förståelse för Telekulturhistoria under sociala och demokratiska former.