Teleminnen

 

Linjearbetarens liv var i många avseenden svårt och förenat med tungt arbete. Det finns en historisk visa som beskriver vad Linjearbetarnas arbetsliv handlar om.

Visan/dikten torde vara rätt okänd och heter ”Telefonarvisan” med melodi Huset i Birkastan och skrevs någon gång vid tiden för vad ”Skansenprojektet” representerar tidsmässigt.

Visan/dikten går att läsa och lyssna på här. samt även läsa i minnesskriften med anledning av Telegraf- och Telefonmannaförbundets
25-års jubileum 1926 (och är hämtad ur dess facktidning 1918 under signaturen J.E). Minnesskriftens 216 sidor har titeln
MED STOLPSKOR OCH LINJETÅNG FRÅN SKÅNE
TILL LAPPLAND
AV N.H OSSIAN HÅKANSSON

———————————————————

Elfrida Andrée en facklig radikal innan Fackföreningsrörelsen bildats.

Elfrida Andrée föddes 1841 och dog 1929. Hon står som staty på Telia Huvudkontor i Farsta. Statyn är gjord av konstnären Tatjana Edelweisse år 1991. Förhoppningen är att statyn skall flyttas till Teledelen i Tele-och Posthuset på Skansen och tas emot väl. Läs mer om denna radikala kvinna.

———————————————————

Viktor Eliasson började arbeta i Televerket 1943. Det var säsongsarbete maj till oktober 1943 – 1950. Efter 1950 blev han fast anställd. Här berättar han om ett arbete efter en höststorm 1965, så långt från Telia och mobiltelefoner man kan tänka sig.

”Det var ett mycket tungt arbete. Våra axlar var både gula och blå. Så var det på den tiden, det fanns inga hjälpmedel. Allteftersom bygget framskred kom vi längre och längre bort från byn. Nu var endast himmeln vårt tak. Vi sov på den mjuka mossan under bar himmel, men det var inga problem för nätterna var ljusa och varma.

Det var härligt att krypa upp från mossbädden och sätta kaffepannan på brasan innan det långa dagsverket startade”.

Viktor Eliasson är hedersmedlem i TKHV. Här kan du se några bilder från hans strapatsrika arbete i Lapplandsjfällen genom åren.

———————————————————–

Linjemästare och Teleingenjören John-Lars de Chasseur har skrivit en fiktiv berättelse om Fjärdingsman Lars ”Larsa” Jagare. En tillbakablick om Telekulturhistoriska Linje- Nät och Abonnent -anläggning på Skansen.

Berättelsens titel har namnet ”Från Statarbarn till Telearbetare och Fjärdingsman”. I den medryckande novellen kan du bl. a läsa om följande:

”…Larsa satt oftast på bänken intill staketet vid Wirsebo Tele- och Posthus östra gavel. På ena sidan bänken var belysningsstolpen och på den andra, den vackra Teledubbelpagoden. Från sin bänk kunde Larsa betrakta Marknadsgatan och Bolstorget. Han var mycket nöjd med att dubbelpagoden var i så gott skick trots att det blivit allt vanligare med skadegörelse. fjardingsman_webDock oroande han sig mycket för att man i grannsocknen Berg bortom Hudstock flyttat på Telegrafverkets fina enkelpagod från Handelshusets torg till Bergslätten. Denna fina pagod med sitt välgjorda plåttak och vackra ornament stod nu helt oskyddad nära järnvägsstationen”.

”…Plötsligt ropade någon ”Fjärdingsman!” upprepade gånger. Postiljon Axelsson kom halvspringande från Posthuset, med ett stort brunt kuvert med rött lacksigill samt två mindre kuvert i handen.

Larsa vandrade hemåt längs Telegrafvägen. Kuverten höll han stadigt. Sin vana trogen gjorde han en honnörshälsning mot Telemonumentet i brons och Minnesstenen. Innan han gick in till sitt hem i Häktesstugan klappade han telestolpen invid grinden och beundrade de välhuggna strävorna. Han skulle just öppna breven när det knackade på ytterdörren….”.

Fortsättningen på denna spännande historia om Fjärdingsmannens och Smed-Jannes hemliga uppdrag, resandefolket, livet som statarbarn och mycket mer kan du läsa om på föreningens hemsida.

Del 1

Del 2

TeleKulturHistoriska VeteranGemenskapen TKHV, också kallad TeleKulturHistoriska VeteranFöreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att skapa intresse och förståelse för Telekulturhistoria under sociala och demokratiska former.