50-års Jubilerande Tele-Kultur-Historiska Veteraner. ÄNTLIGEN, når vi Dig igen i TKHV-Gemenskap och det är glädjande! 

Efter mycket trassel med Datorer, där Hemsida och vårt medlemsregister gått närmast förlorade eller i övrigt blivit helt inaktuella. Hoppas vi att Du med Din familj och nära, samt vänner, haft och har förståelse för detta. Vi vet att flera  i våra led tyvärr har lämnat oss, inte sällan i svår sjukdom, ledande till slutet och vi inte varit medvetna om detta och kunnat hantera detta på rätt sätt… 

Men nu måste vi gå vidare och uppdatera medlemsregister med namn, adress telefon och E- postadresser m.m. och hoppas Du och de Dina, vill vara med på en fortsatt intressant resa med TKHV-Gemenskapen i Televärlden… En resa som alltmer sker med ofta helt Digitala medel via Dator och eller Mobil i den nya Televärlden. Detta är närmast ett måste och en förutsättning för att i fortsättningen kunna vara verksamma i hela landet och med en då mycket begränsad ekonomi med bl.a. allt mer stigande Portokostnader för Post… 

Vi tror tiden nu är mogen och att de allra flesta medlemmar har tillgång till digitala hjälpmedel och om inte, ger landets Bibliotek säkert den hjälp som behövs. Men om detta inte skulle fungerar, så kontakta TKHV för en personlig lösning. Du finner oss som förr via vår alltmer välkända adress www.tkhv.se, med helt ny Hemsida där Du kan skriva in Dig. Vi har även Facebook som en värdefull kontaktbärare. Du behöver inte känna oro för Dina adressuppgifter i vårt medlemsregisters hantering, då vi enligt gällande nytt regelverk anpassat oss till GDPR, EU:s nya Dataskyddsförordning för Personuppgifter…

Du har säkert märkt att under det gångna året 2017, då TKHV fyllde 50 år, som en ”Present”, utgick ingen medlemsavgift…

Jubileumsåret 2017,”Med TKHV i 50 år från 1967- 2017” var vår kända slogan   och Du säkert mött om oss i sociala medier, Dagspressen, Fackliga tidningar  samt i Radio/TV. Vi har även genomfört omfattande guidade vandringar för att visa ”Skansenanläggningen” och samlats kring Linjearbetarmonumentet i Märsta. Flera uppskattade föreläsningar har genomförts runt i landet om bl.a. Telearbetarna, Flottarna och Skogens folk och deras villkor. Besök gjorts vid anläggningen för Optisk Telegrafi i Furusund m.m. För medlemmar planeras  speciella guidade Skansenturer. Försök pågår också med att via speciell APP. Applikation guidas i t.ex. Mobilen. Många önskar ett besök vid det värdefulla och intressanta Linjearbetarmonumentet i Märsta…                             

Tele- och Posthuset på vårt allas Skansen, öppnar upp med en helt autentisk Telegraf-och Telefonstation där det bl.a. ingår ett växelbord vidareskänkt av TKHV…

Försök med att förverkliga Skattjakt för barn på Skansen med Tant Tella och Farbror Tellus… Vi rustar oss nu för att ta emot och guida Skolklasser och har planer för mycket mer. Kanske återupptas vandring under jorden med TKHV i Teletunnlar. Vi arbetar också för inträdesbefrielse på Skansen, året runt eller vid vissa dagar… Men vi vet att t.ex. Konsummedlemmar har vissa tillfällen där inträdet är gratis och att de flesta har ett medlemskap i Konsum. Missa inte att vid besök på Skansen för att studera Tele-Kultur-Historiska Linje-Nätet, att även besöka intill den välordnade och Teleanslutna Konsumbutiken i Handelshuset. Inte att förglömma ett besök på av KF-Konsum finansierade nya Lill-Skansen för inte minst barnen…

Gör slag i saken och återanmäl Dig eller nyanmäl Dig via Hemsidan. Men lika viktigt; betala in årsavgiften för 2018, med fortfarande låga 150 kr för Dig och för familj 200 kr. Vi ser även gärna Företagare och Organisationer för 500 kronor och år. Betala till Swedbank Bankgiro 5824-1266, tillsammans med personuppgifter och E-postadress… Så vi även den vägen kan nå Dig med vår information…

GÖR SLAG I SAKEN NU, TKHV SAKNAR DIG !

VAL SNART, MEN VÄLJ REDAN NU TKHV !

För TKHV-Gemenskapen i Maj månad 2018.

Yvonne Niia, Per-Erik Tibblin, Raoul Hansson, John-Lars de Chasseur

                                                  e.u.

P.S. Vi söker engagerade personer, som är villiga att på ideell basis, åta sig ansvarsuppgifter för tillsyn av Skansens Linje-och Nätbyggnadsanläggning samt Linjearbetarmonumentet i Märsta och att även vid behov fungera som TKHV-guider för anläggningarna. I denna förtroendeuppgift, ingår att ha tillsyn och ett djupt engagemang för nämnda anläggningar. Du kommer vid behov att ges erforderlig utbildning för hedersuppdragen med Veteranstatus.